aan alle goede dingen komt een eind, webmasterplein.net 2003 - 2013
wij danken jullie voor al mooie momenten die dankzij dit forum ontstonden - Derk, Rutger en Stef

menu probleem

Het echte opmaakwerk, alles vragen over HTMLen, CSSen en Javascripten.

menu probleem

Berichtdoor Marcello » 27 maart 2012 21:35

Goedenavond, daar heb je hem weer :D

Heb weer es een leuk probleem ik heb een mooi vertikaal menu gevonden met aantal sublinks met css en js.
Het probleem met dit menu is dat elke keer als je naar een andere pagina navigeert, het menu weer dicht klapt.
En dat is niet zo handig als je ergens in een submenu zat, nu wil ik eigelijk dat het menu altijd uitgeklapt opent(op de sublinks na)
Dit menu is dus eigelijk alleen geschikt voor sites met frames, maar er zitten wel functies ingebouwt, zo kun je instellen dat het menu open blijft
als je op een andere link klikt enzo die heb ik al gevonden, nu is de vraag is het simpel mogelijk om dit menu altijd openklapt te laten weergeven.
ER zitten 3 js bestanden bij, maar volgens mij moet ik het in het volgende bestand zoeken, omdat er ook andere functies instaan die je aan of uit kan zetten. Als iemand er even naar zou willen kijken zou ik dat zeer op prijs stellen
Code: Selecteer alles
//Core MyCSSMenu Code
var qm_si,qm_li,qm_lo,qm_tt,qm_th,qm_ts,qm_la,qm_ic,qm_ib;var qp="parentNode";var qc="className";var qm_t=navigator.userAgent;var qm_o=qm_t.indexOf("Opera")+1;var qm_s=qm_t.indexOf("afari")+1;var qm_s2=qm_s&&qm_t.indexOf("ersion/2")+1;var qm_s3=qm_s&&qm_t.indexOf("ersion/3")+1;var qm_n=qm_t.indexOf("Netscape")+1;var qm_v=parseFloat(navigator.vendorSub);;function qm_create(sd,v,ts,th,oc,rl,sh,fl,ft,aux,l){var w="onmouseover";var ww=w;var e="onclick";if(oc){if(oc=="all"||(oc=="lev2"&&l>=2)){w=e;ts=0;}if(oc=="all"||oc=="main"){ww=e;th=0;}}if(!l){l=1;qm_th=th;sd=document.getElementById("qm"+sd);if(window.qm_pure)sd=qm_pure(sd);sd[w]=function(e){qm_kille(e)};document[ww]=qm_bo;if(oc=="main"){qm_ib=true;sd[e]=function(event){qm_ic=true;qm_oo(new Object(),qm_la,1);qm_kille(event)};document.onmouseover=function(){qm_la=null;clearTimeout(qm_tt);qm_tt=null;};}sd.style.zoom=1;if(sh)x2("qmsh",sd,1);if(!v)sd.ch=1;}else  if(sh)sd.ch=1;if(oc)sd.oc=oc;if(sh)sd.sh=1;if(fl)sd.fl=1;if(ft)sd.ft=1;if(rl)sd.rl=1;sd.style.zIndex=l+""+1;var lsp;var sp=sd.childNodes;for(var i=0;i<sp.length;i++){var b=sp[i];if(b.tagName=="A"){lsp=b;b[w]=qm_oo;if(w==e)b.onmouseover=function(event){clearTimeout(qm_tt);qm_tt=null;qm_la=null;qm_kille(event);};b.qmts=ts;if(l==1&&v){b.style.styleFloat="none";b.style.cssFloat="none";}}else  if(b.tagName=="DIV"){if(window.showHelp&&!window.XMLHttpRequest)sp[i].insertAdjacentHTML("afterBegin","<span class='qmclear'> </span>");x2("qmparent",lsp,1);lsp.cdiv=b;b.idiv=lsp;if(qm_n&&qm_v<8&&!b.style.width)b.style.width=b.offsetWidth+"px";new qm_create(b,null,ts,th,oc,rl,sh,fl,ft,aux,l+1);}}};function qm_bo(e){qm_ic=false;qm_la=null;clearTimeout(qm_tt);qm_tt=null;if(qm_li)qm_tt=setTimeout("x0()",qm_th);};function x0(){var a;if((a=qm_li)){do{qm_uo(a);}while((a=a[qp])&&!qm_a(a))}qm_li=null;};function qm_a(a){if(a[qc].indexOf("qmmc")+1)return 1;};function qm_uo(a,go){if(!go&&a.qmtree)return;if(window.qmad&&qmad.bhide)eval(qmad.bhide);a.style.visibility="";x2("qmactive",a.idiv);};;function qa(a,b){return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-(b-(parseInt(b/2)*2)));};function qm_oo(e,o,nt){if(!o)o=this;if(qm_la==o&&!nt)return;if(window.qmv_a&&!nt)qmv_a(o);if(window.qmwait){qm_kille(e);return;}clearTimeout(qm_tt);qm_tt=null;qm_la=o;if(!nt&&o.qmts){qm_si=o;qm_tt=setTimeout("qm_oo(new Object(),qm_si,1)",o.qmts);return;}var a=o;if(a[qp].isrun){qm_kille(e);return;}if(qm_ib&&!qm_ic)return;var go=true;while((a=a[qp])&&!qm_a(a)){if(a==qm_li)go=false;}if(qm_li&&go){a=o;if((!a.cdiv)||(a.cdiv&&a.cdiv!=qm_li))qm_uo(qm_li);a=qm_li;while((a=a[qp])&&!qm_a(a)){if(a!=o[qp]&&a!=o.cdiv)qm_uo(a);else break;}}var b=o;var c=o.cdiv;if(b.cdiv){var aw=b.offsetWidth;var ah=b.offsetHeight;var ax=b.offsetLeft;var ay=b.offsetTop;if(c[qp].ch){aw=0;if(c.fl)ax=0;}else {if(c.ft)ay=0;if(c.rl){ax=ax-c.offsetWidth;aw=0;}ah=0;}if(qm_o){ax-=b[qp].clientLeft;ay-=b[qp].clientTop;}if(qm_s2&&!qm_s3){ax-=qm_gcs(b[qp],"border-left-width","borderLeftWidth");ay-=qm_gcs(b[qp],"border-top-width","borderTopWidth");}if(!c.ismove){c.style.left=(ax+aw)+"px";c.style.top=(ay+ah)+"px";}x2("qmactive",o,1);if(window.qmad&&qmad.bvis)eval(qmad.bvis);c.style.visibility="inherit";qm_li=c;}else  if(!qm_a(b[qp]))qm_li=b[qp];else qm_li=null;qm_kille(e);};function qm_gcs(obj,sname,jname){var v;if(document.defaultView&&document.defaultView.getComputedStyle)v=document.defaultView.getComputedStyle(obj,null).getPropertyValue(sname);else  if(obj.currentStyle)v=obj.currentStyle[jname];if(v&&!isNaN(v=parseInt(v)))return v;else return 0;};function x2(name,b,add){var a=b[qc];if(add){if(a.indexOf(name)==-1)b[qc]+=(a?' ':'')+name;}else {b[qc]=a.replace(" "+name,"");b[qc]=b[qc].replace(name,"");}};function qm_kille(e){if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation&&!(qm_s&&e.type=="click"))e.stopPropagation();};function qm_pure(sd){if(sd.tagName=="UL"){var nd=document.createElement("DIV");nd.qmpure=1;var c;if(c=sd.style.cssText)nd.style.cssText=c;qm_convert(sd,nd);var csp=document.createElement("SPAN");csp.className="qmclear";csp.innerHTML=" ";nd.appendChild(csp);sd=sd[qp].replaceChild(nd,sd);sd=nd;}return sd;};function qm_convert(a,bm,l){if(!l)bm[qc]=a[qc];bm.id=a.id;var ch=a.childNodes;for(var i=0;i<ch.length;i++){if(ch[i].tagName=="LI"){var sh=ch[i].childNodes;for(var j=0;j<sh.length;j++){if(sh[j]&&(sh[j].tagName=="A"||sh[j].tagName=="SPAN"))bm.appendChild(ch[i].removeChild(sh[j]));if(sh[j]&&sh[j].tagName=="UL"){var na=document.createElement("DIV");var c;if(c=sh[j].style.cssText)na.style.cssText=c;if(c=sh[j].className)na.className=c;na=bm.appendChild(na);new qm_convert(sh[j],na,1)}}}}}

//Add-On Core Code (Remove when not using any add-on's)
document.write('<style type="text/css">.qmfv{visibility:visible !important;}.qmfh{visibility:hidden !important;}</style><script type="text/JavaScript">var qmad = new Object();qmad.bvis="";qmad.bhide="";</script>');


   /*******  Menu 0 Add-On Settings *******/
   var a = qmad.qm0 = new Object();

   // Item Bullets Add On
   a.ibullets_apply_to = "parent";
   a.ibullets_main_image = "images/tree_main_plus.gif";
   a.ibullets_main_image_hover = "images/tree_main_plus_hover.gif";
   a.ibullets_main_image_active = "images/tree_main_plus_active.gif";
   a.ibullets_main_image_width = 13;
   a.ibullets_main_image_height = 13;
   a.ibullets_main_position_x = -15;
   a.ibullets_main_position_y = -6;
   a.ibullets_main_align_x = "right";
   a.ibullets_main_align_y = "middle";
   a.ibullets_sub_image = "images/tree_sub_plus.gif";
   a.ibullets_sub_image_hover = "images/tree_sub_plus_hover.gif";
   a.ibullets_sub_image_active = "images/tree_sub_plus_active.gif";
   a.ibullets_sub_image_width = 5;
   a.ibullets_sub_image_height = 5;
   a.ibullets_sub_position_x = -10;
   a.ibullets_sub_position_y = -3;
   a.ibullets_sub_align_x = "left";
   a.ibullets_sub_align_y = "middle";

   // Tree Menu Add On
   a.tree_enabled = true;
   a.tree_sub_sub_indent = 15;
   a.tree_hide_focus_box = false;
   a.tree_auto_collapse = false;
   a.tree_expand_animation = 2;
   a.tree_expand_step_size = 8;
   a.tree_collapse_animation = 3;
   a.tree_collapse_step_size = 15;

Edit er hoort nog veel meer code onder maar dat mag ik niet posten, dan krijg de een melding van GetPhp mag niet ofzo .
Avatar gebruiker
Marcello
wmpr
 
Berichten: 257
Geregistreerd: 29 nov 2003 20:55
Woonplaats: Groningen

Re: menu probleem

Berichtdoor Remi » 28 maart 2012 21:43

Ik kan er niet heel veel soeps maken van die code.
Maar ik denk dat het allemaal veel makkelijker kan. Kan jij aangeven wat je precies wilt? En heb je een voorbeeld?
Avatar gebruiker
Remi
wmpr
 
Berichten: 3010
Geregistreerd: 04 apr 2006 15:22

Re: menu probleem

Berichtdoor julien » 28 maart 2012 22:25

Avatar gebruiker
julien
wmpr
 
Berichten: 2195
Geregistreerd: 28 nov 2003 16:21
Woonplaats: Kortrijk

Re: menu probleem

Berichtdoor Marcello » 28 maart 2012 22:48

Bedankt voor de reacties tot zo ver :}
IK had de vraag ook wat moeilijk gesteld, hopelijk is het zo duidelijker.

Voorbeeld

Als je op de link klinkt zie je op de pagina dat het menu gesloten is.(dichtgeklapt)
Ik wil dat het menu altijd open wordt weergegeven(opengeklapt), (behalve dan de sublinks die moeten eigelijk gesloten blijven.) Dus als ik dat menu op elke pagina toe pas staat het menu dus open en niet dicht, dat is mijn wens.
Laatst bijgewerkt door Marcello op 03 apr 2012 13:09, in totaal 1 keer bewerkt.
Avatar gebruiker
Marcello
wmpr
 
Berichten: 257
Geregistreerd: 29 nov 2003 20:55
Woonplaats: Groningen

Re: menu probleem

Berichtdoor Marcello » 03 apr 2012 13:08

Ik heb net zo'n type menu gevonden, maar dan iets simpeler, maar met pressies het zelfde probleem.
Zie dit Voorbeeld je klikt op een link dan verschijnen de sublinks, maar zo gauw je de pagina ververst klapt het menu weer dicht
Avatar gebruiker
Marcello
wmpr
 
Berichten: 257
Geregistreerd: 29 nov 2003 20:55
Woonplaats: Groningen

Re: menu probleem

Berichtdoor Remi » 03 apr 2012 19:53

Het menu zal inderdaad altijd standaard dichtklappen. Door middel van cookies of via een php scriptje zal je bij moeten houden of het menuutje open stond en waar. Dit is over het algemeen niet makkelijk al heb je nooit met php gewerkt. Aan de andere kant een mooie reden om er mee te beginnen.
Avatar gebruiker
Remi
wmpr
 
Berichten: 3010
Geregistreerd: 04 apr 2006 15:22


Keer terug naar HTML, CSS, Javascriptcron